ประชุมหารือขับเคลื่อนเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย

19 มกราคม 2566  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับ องค์กรเจรจาระหว่างประเทศว่าด้วยปาล์มน้ำมันยั่งยืน RSPO ประเทศไทย จัดการประชุมหารือการขับเคลื่อนคณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดลล้อมไทย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม พร้อมด้วยคุณวิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ ศ.ดร.เอ็จ สโรบล อ.ปราการ วีรกุล ที่ปรึกษา คณะนักวิจัย ร่วมการประชุมหารือในฐานะภาคีความร่วมมือด้านวิชาการ ในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ คณะผู้ก่อตั้งเครือข่ายปาล์มน้ำมันยั่งยืนประเทศไทยที่เข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย นายอัสนี มาลัมพุช นายกสมาคมโรงกลั่นน้ำมันปาล์ม  นายศาณินทร์ ตริยานนท์ นายกสมาคมไบโอดีเซลไทย นายศุภชัย จินตนาเลิศ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตโอลิโอเคมี นายไกรวุฒิ ศิริอนันตภัทร์ นายกสมาคมโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม นายธนิตย์ ธรรมจรัส อนุกรรมการเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ และคุณรัฎดา ลาภหนุน ผู้จัดการทางเทคนิค RSPO ประเทศไทย

 โดยที่ประชุมฯ ได้มีการทบทวนโครงการบริหารเครือข่าย พร้อมหารือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารเข้าร่วมเป็นเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนการลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยประธานมาจากการคัดเลือก มีวาระเวียน  2 ปี พร้อมจัดทำร่างแผนปฏิบัติการให้เกิดการปฏิบัติผลเชิงรูปธรรม เพื่อนำหารือประชุมกันอีกครั้งในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้