เรื่องเด่น

31 กรกฎาคม 2565 | 01:38 น.

ร่วมรำลึกถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ผู้อยู่เบื้องหลังการคุ้มครองผืนป่า

31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก หรือ World Ranger Day กำหนดขึ้นในทุกปีโดยสหภาพสากลว่าด้วยการพิทักษ์ป่า เมื่อปี 2549 เพื่อรำลึกถึงการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าท...
อ่านเพิ่ม

บทความ

 • Green Residence ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  25 กรกฎาคม 2565 | 19:24 น.

  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอด มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...
  อ่านเพิ่ม
 • PPP Plastics ผนึกกำลังแก้ปัญหาขยะพลาสติก

  25 มิถุนายน 2565 | 17:40 น.

  “ขยะพลาสติก” หากไม่มีการจัดการที่ดีและหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารและมนุษย์ โดยเฉพาะจากการบริโภคสัตว์น้ำที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติก ประเทศไทยเคยถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศต้นๆ ที่สร้างขยะพลาสติกต่อป...
  อ่านเพิ่ม
 • การทำนาข้าวที่ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

  20 พฤษภาคม 2565 | 13:00 น.

  ข้าว เป็นอาหารที่ผู้คนทั่วโลกนิยมบริโภค ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่การปลูกข้าวมากที่สุดในอันดับที่ 5 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรของโลก ซึ่งเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภ...
  อ่านเพิ่ม
 • ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ

  11 พฤษภาคม 2565 | 17:45 น.

  ต้นไม้ให้ความร่มรื่นและร่มเย็นเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในป่าใหญ่หรือในเมืองอันวุ่นวาย บริเวณที่มีต้นไม้มักเป็นสถานที่เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภาวนา พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสรู้ใต้ต้นไม้ ต้นไม้จึงมีความเกี่ยวข้องต่อการกำเนิดของพระพุทธศาสนา จนมีคำกล่าวว่าการ...
  อ่านเพิ่ม
 • Make reducing plastic second nature

  18 เมษายน 2565 | 20:09 น.

  Plastic is a preferred material in our daily lives due to its light weight, durability and low production cost. However, its widespread use has unwanted effects. Plastic waste can take a hundred years to decompose, all the while leaching in...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อม