เรื่องเด่น

27 กันยายน 2565 | 18:36 น.

27 กันยายน วันท่องเที่ยวโลก (WORLD TOURISM DAY)

องค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations World Tourism Organization: UNWTO) ได้กำหนดให้วันที่ 27 กันยายนของทุกปีเป็น “วันท่องเที่ยวโลก&rdquo...
อ่านเพิ่ม

บทความ

 • เส้นทางสู่เป้าหมาย Net Zero

  23 กันยายน 2565 | 19:18 น.

  เมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นประเด็นที่ใกล้ตัว และส่งผลกระทบในวงกว้าง จากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำทะเล ความรุนแรง และความถี่ของการเกิดภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้น กระทบต่อสิ่งมีชีวิต ผลผลิตทางการเกษตร...
  อ่านเพิ่ม
 • ทิศทางใหม่ การจัดการขยะเกาะลันตา

  17 สิงหาคม 2565 | 16:20 น.

  เกาะลันตา เป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชมธรรมชาติ ที่อยากมาสัมผัสความสงบและสวยงามของธรรมชาติแห่งท้องทะเล เช็กอินกับจุดชมวิวที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร เยี่ยมเยือนวิถีของชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลายและอยู่ร่วมกันโดยสันติ เกาะลัน...
  อ่านเพิ่ม
 • Green Residence ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  25 กรกฎาคม 2565 | 19:24 น.

  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง จนแพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งผลให้มีผู้คนเจ็บป่วยและล้มตายจำนวนมาก มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอด มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม...
  อ่านเพิ่ม
 • PPP Plastics ผนึกกำลังแก้ปัญหาขยะพลาสติก

  25 มิถุนายน 2565 | 17:40 น.

  “ขยะพลาสติก” หากไม่มีการจัดการที่ดีและหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อม จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารและมนุษย์ โดยเฉพาะจากการบริโภคสัตว์น้ำที่ปนเปื้อนไมโครพลาสติก ประเทศไทยเคยถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศต้นๆ ที่สร้างขยะพลาสติกต่อป...
  อ่านเพิ่ม
 • การทำนาข้าวที่ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ

  20 พฤษภาคม 2565 | 13:00 น.

  ข้าว เป็นอาหารที่ผู้คนทั่วโลกนิยมบริโภค ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีพื้นที่การปลูกข้าวมากที่สุดในอันดับที่ 5 ของโลก และเป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรของโลก ซึ่งเป็นเขตที่มีความหลากหลายทางชีวภ...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อม