ฝึกงาน

 • ข้อมูลผู้สมัครฝึกงาน
 • ชื่อ-สกุล:
 • Name-Surname:
 • อายุ:
 • ปี
 • เลขที่บัตรนักศึกษา:
 • เลขที่บัตรประชาชน:
 • ที่อยู่ปัจจุบัน:
 • จังหวัด:
 • รหัสไปรษณีย์:
 • โทรศัพท์บ้าน:
 • โทรศัพท์มือถือ:
 • อีเมล:
 • ข้อมูลการศึกษา
 • สถาบันการศึกษา:
 • กำลังศึกษาปีที่:
 • คณะ:
 • สาขาวิชา:
 • ข้อมูลช่วงเวลา
 • ระยะเวลาฝึกงาน:
 • เริ่มวันที่:
 • ถึงวันที่:
 • หมายเหตุ:
 • รหัสความปลอดภัย: