วันวิสาขบูชา  มาเวียนเทียนด้วยต้นไม้กันดีไหม ? 

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน "ทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้"

เริ่มต้นจากการเวียนเทียนด้วยต้นไม้ ในวันวิสาขบูชานี้ รวมถึงวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา นอกจากจะเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างความร่มรื่น ที่สำคัญยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากดอกไม้ ธูป เทียน  อีกด้วย

มาร่วมสร้าง "ถิ่นรมณีย์" ซึ่งเป็นที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา