แนวทางการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล บทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด

24 มีนาคม 2564 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ให้การต้อนรับ Mr.Munehiro FUKUDA, JICA expert (JICA Thailand Office) และดร.เดชา พิมพิสุทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการ  Preparation of Dissemination Materials for Vietnam เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูล บทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรม และการจัดการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยองเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายประเทศเวียดนาม