การหลักสูตรการพิทักษ์ภูมิอากาศ

เผยแพร่ความรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ (โรงเรียนมีชัยพัฒนา) และส่งเสริมให้เยาวชนหามาตรการลดก๊าซ CO2

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1/12/2559 - 30/06/2560
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ภิญญดา เจริญสิน
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 509 | pinyada@tei.or.th