น้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาวเพื่อนักเรียน พ.ศ. 2561-2566 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จของการดำเนินโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาวเพื่อนักเรียนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  18 ธันวาคม 2566 - 18 มีนาคม 2567
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ภิญญดา เจริญสิน
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 212| pinyada@tei.or.th