การศึกษาวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทดแทนพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และเสนอกลไกการขับเคลื่อนตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2567
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  บพข.
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  วิศรา หุ่นธานี
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 511 | wisara@tei.or.th