TOYOTA 60 ปี 60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปีที่ 1

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  เมษายน 2565 - มีนาคม 2567
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  สุทัสสา วงศ์ราช
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 544 | sutassa@tei.or.th