ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ (ระยะที่ 2) : ร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  คุณภิญญดา
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 212| pinyada@tei.or.th