23 พฤษภาคม วันเต่าโลก

กลุ่มงาน: ทรัพยากรทางบก

23 พฤษภาคม วันเต่าโลก
รู้หรือไม่ ? บนโลกของเรามีเต่าอยู่มากมายกว่า 300 ชนิด
 
เต่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่สามารถพบได้ทุกทวีปยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา พบได้ทั้งบนบก ในน้ำ และในมหาสมุทร  ประมาณการว่ามีเต่ามากถึง 356 สายพันธุ์ทั่วโลก เช่น เต่ายักษ์กาลาปากอส เป็นเต่าบกขนาดใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะกาลาปากอสและเซเชลส์ เต่าจมูกหมู เป็นเต่าน้ำที่อาศัยอยู่ในทวีปออสเตรเลียและเกาะปาปัวนิวกินี เต่ามะเฟือง เป็นเต่าทะเลขนาดใหญ่ที่มีแหล่งอาศัยในพื้นที่ทางทะเลระหว่างประเทศ เป็นต้น
 
เต่าสายพันธุ์ต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ มีความสำคัญที่ทำให้ระบบนิเวศนั้น ๆ มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังมีคุณค่าและบทบาทที่สำคัญต่อมนุษย์ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมประเพณีที่สืบต่อมาเป็นเวลานาน
 
ปัจจุบันกิจกรรมของมนุษย์กำลังคุกคามเต่ามากขึ้น จนทำให้สายพันธุ์เต่ากว่าครึ่งมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สำหรับประเทศไทยมีเต่ากว่า 30 สายพันธุ์ที่อยู่ในสภาวะถูกคุกคาม ทั้งจากการล่าเต่าเพื่อเอาเนื้อ ไข่ นำมาทำรับประทานและนำไปทำยา หรือแม้กระทั่งจับมาเป็นสัตว์เลี้ยง รวมถึงทิ้งขยะปนเปื้อนออกสู่ธรรมชาติ การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่า ล้วนส่งผลต่อจำนวนประชากรและความหลากหลายทางชีวภาพของสายพันธุ์เต่า
 
TEI ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาเต่าทุกสายพันธุ์ ไม่สนับสนุนการค้าเต่าที่ผิดกฎหมาย ไม่ทิ้งขยะและทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของเต่า เพื่อให้เต่ายังคงอยู่เป็นส่วนหนึ่งในความหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยคงความสมดุลของระบบนิเวศสืบไป


อ้างอิงข้อมูล
  1. https://www.britannica.com/animal/turtle-reptile
  2. https://www.turtleconservancy.org/turtles-in-trouble
  3. https://www.onep.go.th/ebook/bio/th-red-data-vertebrates.pdf

เรียบเรียงโดย
นวลพรรณ คณานุรักษ์ นักวิจัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย