2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

กลุ่มงาน: ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุมน้ำโลก World Wetland Day

ช่วยกันฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ

พื้นที่ชุ่มน้ำ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากลายทางชีวภาพ เป็นจุดกำเนิด และอาศัยของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด แต่มีแนวโน้มที่พื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลกจะหายไปเร็วกว่าป่าไม้ถึง 3 เท่า โดยพื้นที่ชุ่มน้ำมากกว่า 35% ถูกทำลายตั้งแต่ปี พ.ศ.2513

ปี 2566 นับเป็นปีที่สำคัญ ที่คนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่จะจับมือกันฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำที่เสื่อมโทรม สู่ทศวรรษแห่งการฟื้นฟูระบบนิเวศ


กรมทรัพยากรน้ำ