ประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5

18 กันยายน 2566 เวลา 14:00 น.  ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผอ. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - TEI ร่วมประชุมและให้ความเห็นเกี่ยวกับงานวิจัยบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 โดยมีคณาจารย์ และนักวิจัย จาก มช. เข้าร่วม  และมีนักวิจัยหลายท่านอยากทำงานวิจัยร่วมทีมกับ TET โดย ท่านรองอธิการบดี มช. 2 ท่านเข้าร่วม (รศ.ดร. วิณิตา และ รศ. ดร. ประเสริฐ) ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่