การบันทึกเทป e-academy หลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยโมเดลธุรกิจ BCG” จัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์ 

17 พฤษภาคม 2566 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และประธานคณะอนุกรรมการ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน ♻️ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร e-academy ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งในปีนี้ทางกรมฯ มีการจัดทำในหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยโมเดลธุรกิจ BCG” จัดทำโดย กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

โดยการบันทึกเทปในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร “การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้วยโมเดลธุรกิจ BCG” ภายใต้หัวข้อการบรรยาย “การสร้างมูลค่าธุรกิจด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”