TEI ร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  ก้าวไปกับภาคี  WD สร้างพลังขับเคลื่อนสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

1-2 มิถุนายน  2566 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยคุณวิลาวรรณ น้อยภา ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ และพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ CSS สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการลงมือทำให้เกิดผลความเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณณัฐลิตา ภู่ภิรมย์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์  คุณธเนศ จิตรุ่งสาคร ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการผลิตหัวบันทึกและอ่านข้อมูล   ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ สาขาบางปะอิน ประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงาน 300 คน

โดยได้ร่วมเผยแพร่และกระตุ้นสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะอาหาร ผ่านการตอบคำถาม ร่วมทำแบบสอบถามเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเชิงนโยบายและเสนอกลไกการขับเคลื่อนตาม Roadmap การจัดการขยะพลาสติกของประเทศ  ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานและองค์กร WD ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคและรวบรวมฝาขวดพลาสติกและส่งต่อใช้ประโยชน์ใหม่ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่เกาะลันตา ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ตลอดจนการร่วมกิจกรรม live talk session # Beat Plastic Polution โดยมี คุณมารีญา พูลเลิศลาภ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2560  ร่วมพูดคุยสดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เนื่องในสิ่งแวดล้อมโลก ลดมลพิษจากพลาสติก และงดพลาสติกใช้แล้วทิ้ง  ที่จะยกระดับความตระหนักและสร้างแรงกระตุ้นให้มีการลงมือปฏิบัติเพื่อลดภาวะมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่มาจากพลาสติกกันได้อย่างไรให้กับผู้บริหารและพนักงาน WD 

กิจกรรมครั้งนี้  ถือเป็นอีกความร่วมมือและยกระดับกิจกรรมที่ต่อเนื่องของ WD และ TEI ในการขับเคลื่อนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การปฏิบัติและความมุ่งมั่นในการร่วมการเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางของปัญหามูลฝอยและภาวะแวดล้อมจากพลาสติกและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกต่อไป