จากสวนสร้างสุข ปี1  ยกระดับสู่ “สวนผัก มักม่วน"  ปี2

2 มิถุนายน 2566 สมาชิก TEI มีส่วนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ร่วมกันปรุงดิน ปลูกผักอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้มีผลผลิตในแปลงเพิ่มมากขึ้น  ด้วยการแบ่งแปลงรับผิดชอบร่วมกัน ดูแลในแต่ละชั้นให้เกิดผลผลิตที่งอกงามร่วมกันต่อไป  โดย ได้รับเกียรติจาก ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวเปิดงานและจับฉลากแบ่งแปลงรับผิดชอบ และเมล็ดพันธุ์ที่ต้องนำไปช่วยกันปลูก ดังนี้
  • แปลงที่ 1 ผู้รับผิดชอบคือชั้น 1, 2 และ 4 (เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกคือฟักทอง ต้นหอม ผักบุ้งจีน กวางตุ้งใบ คะน้า มะเขือเปราะ วอเตอร์เคส)
  • แปลงที่ 2 ผู้รับผิดชอบคือชั้น 5 (เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกคือ ฟักทอง ต้นหอม ผักบุ้งจีน กวางตุ้งใบ คะน้า พริก แตงกวา)
  • แปลงที่ 3 ผู้รับผิดชอบคือชั้น 3 (เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกคือ ฟักทอง ต้นหอม ผักบุ้งจีน กวางตุ้งใบ คะน้า ผักชี มะเขือเทศสีดา)

กิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากสมาชิก TEI เป็นอย่างดีและต่อเนื่องเรื่อยมา พร้อมทั้งช่วยสนับสนุน กำลังกาย ใจ เมล็ดพันธ์ุ คณะทำงานสร้างสุขขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความสุขที่ร่วมกันสร้างด้วยดีเสมอมา