ทันตแพทย์กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
ประธานองค์กรสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ (INHPF) / อดีตผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน