คุณสากล ฐินะกุล

กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน