คุณวินัย รอดจ่าย

กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ความเชี่ยวชาญ
ประวัติการทำงาน