เมืองพร้อมรับและปรับตัวกับภัยน้ำท่วม: บทเรียนจากบริสเบนถึงกรุงเทพฯ (In Thai)

เมืองพร้อมรับและปรับตัวกับภัยน้ำท่วม: บทเรียนจากเมืองบริสเบนถึงกรุงเทพฯ

หมอกควันเริ่มจาง ฝนเริ่มตั้งเค้ามา แต่ก็คาดการณ์ได้ยากมากขึ้นว่าปีนี้ฝนจะมากหรือน้อยเพียงไร เพราะการแปรปรวนของสภาพอากาศสูงขึ้นชัดเจน จึงต้องเร่งหามาตรการรับมือ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำสำเร็จในชั่วข้ามคืน

การเรียนรู้จากเมืองบริสเบน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐควีนแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ที่มีสภาพของเมืองคล้ายกับกรุงเทพฯ มากนั้น มีความน่าสนใจมากเลยทีเดียว มีการออกแบบเมืองที่สอดคล้องกับการจัดการน้ำ พร้อมการใช้มาตรการด้านข้อมูล การสร้างความร่วมมือ และการมีกฎระเบียบที่ชัดเจน
Continue: Bangkokbiznews

Source: Bangkokbiznews

Compiled by:

Tanirat Tanawat

Senior Researcher of TEI

Tags:
Related Article: