การจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินผลและข้อเสนอแนะสำหรับ "ฉลากถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปประสิทธิภาพสูง"

 • Duration:
  21 November 2022 - 16 September 2023
 • Donor:
  PCD
 • Contact Person:
  Arin / Chuttree
 • Contact:
  02 503 3333 ต่อ 524 | arin@tei.or.th