เตรียมรับฟัง!! SCP เปิดเวทีประชุมวิชาการประจำปี 66
เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย  (SCP)  เตรียมเปิดเวทีประชุมวิชาการประจำปี 2566   " Sustainable Consumption and Production: Trends and Opportunities" 


โดยการประชุมวิชาการครั้งใหญ่นี้ จะเกิดขึ้นในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ในฐานะ ประธานเครือข่าย Thai SCP) และนายกสมาคม SCP (Thailand) เป็นประธานเปิดงาน 

พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟัง ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ  “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ SCP" จาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงรับฟังการบรรยายที่จะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในหัวข้อ “โอกาสของภาคธุรกิจที่ตอบโจทย์กระแสการบริโภคที่ยั่งยืน” และ การส่งเสริมผู้บริโภคที่ยั่งยืน เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ จากผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายภาคส่วน 
นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการเปิดเวทีเสวนาห้องย่อยที่จะให้ความรู้ในการไปสู่เป้าหมายที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในหัวข้อ "ทำอย่างไร? เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบริโภคที่ยั่งยืน"  จากผู้คร่ำหวอดในภาคอุตสาหกรรม, ภาคเกษตรและอาหาร และภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ใครไม่อยากพลาดการประชุมวิชาการครั้งใหญ่ที่จัดขึ้นโดย เครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย สามารถอ่านรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/c9mGdVwbZfdxTWJaA 
(รับเพียง 150 ท่าน) หรือปักหมุดรับชมผ่านทาง Facebook Live กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม พบกันวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม