งานแถลงข่าวเปิดตัว ฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค (In Thai)

ดาวน์โหลด รายละเอียดโครงการเปิดตัวฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำการพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค ให้การรับรองกับผลิตภัณฑ์ผ้า บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ SMEs
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวฉลากผลิตภัณฑ์ชุมชนฯและอบรมขั้นตอนการสมัครขอการรับรอง ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 9.00–12.00 น. ณ ห้องแมจิก 1 ชั้น G โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น    
ลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  https://shorturl.asia/yfl1D
ลิงค์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเป็นผลิตภัณฑ์นำร่อง ภายใน 27 มีนาคมนี้ https://shorturl.asia/D2FNx
ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://shorturl.asia/qJhVg
สอบถามเพิ่มเติม  0-2503-3333 ต่อ 520, 528