บทความ

 • ปีใหม่ 2565 กับวิถีชีวิตใหม่ที่ชาญฉลาด | สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  10 มกราคม 2565 | 10:08 น.

  ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด19 คงทำให้หลายคนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้ชีวิตเรียบง่ายได้ตามปกติเหมือนที่ผ่านมา บางคนใช้ช่วงเวลาช่วงนี้คิดทบทวนและเรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และตระหนักในการเตรียมความพร...
  อ่านเพิ่ม
 • “อาคารลดคาร์บอน” ตอบรับกระแส Net Zero Greenhouse Gas Emission

  28 พฤศจิกายน 2564 | 00:47 น.

  ความเคลื่อนไหวในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสังคมวงกว้าง ก็คือการประชุม COP26 หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร การประชุมCOP2...
  อ่านเพิ่ม
 • การผังเมืองกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

  8 พฤศจิกายน 2564 | 15:55 น.

  ปัจจุบันประเด็นสิ่งแวดล้อมทั้งในและระหว่างประเทศ ล้วนมีความเชื่อมโยงกับประเด็นต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาเมือง ดังที่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชา...
  อ่านเพิ่ม
 • เศรษฐกิจหมุนเวียนกับการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ ต้องคิดและทำเป็นระบบและเชื่อมโยง

  3 พฤศจิกายน 2564 | 18:27 น.

  ขยะบรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตและการใช้งานมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุผลิตภัณฑ์ ป้องกันการกระแทก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งบางครั้งก็มากเกินความจำเป็น ยิ่งในยุคนี้ที่มีการขยายตัวของบริการสั่งสินค้าออ...
  อ่านเพิ่ม
 • ไผ่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

  19 ตุลาคม 2564 | 12:14 น.

  ไผ่เป็นพืชโตเร็ว มีศักยภาพทดแทนสูงและยั่งยืน ไผ่ เป็นพืชที่มีความสามารถกระจายพันธุ์ได้อย่างกว้างขวาง โตเร็วทันใช้ สามารถหมุนเวียนและทดแทนต้นที่ถูกตัดได้เร็ว จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการทดแทนสูงและยั่งยืน สำหรับประเทศไทยนั้นมีไผ่กระจ...
  อ่านเพิ่ม

ข่าวสิ่งแวดล้อม
ความร่วมมือของเรา