เรื่องเด่น

16 ตุลาคม 2564 | 11:05 น.

วันอาหารโลก-วันของคุณ

16 กันยายน วันอาหารโลก-วันของคุณ ร่วมมือกันในวันนี้ เพื่อสร้างอนาคตที่ดีของพวกเราในวันหน้า ให้มีการผลิต โภชนาการ สภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Our...
อ่านเพิ่ม

บทความ

 • ไผ่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG

  19 ตุลาคม 2564 | 12:14 น.

  ไผ่เป็นพืชโตเร็ว มีศักยภาพทดแทนสูงและยั่งยืน ไผ่ เป็นพืชที่มีความสามารถกระจายพันธุ์ได้อย่างกว้างขวาง โตเร็วทันใช้ สามารถหมุนเวียนและทดแทนต้นที่ถูกตัดได้เร็ว จึงถือเป็นทรัพยากรที่มีศักยภาพในการทดแทนสูงและยั่งยืน สำหรับประเทศไทยนั้นมีไผ่กระจ...
  อ่านเพิ่ม
 • ASEAN cooperation in addressing air pollution from burning in farmlands

  11 ตุลาคม 2564 | 18:12 น.

  Farming in Southeast Asia is often accompanied by burning of agricultural byproducts. Such practice contributes to air pollution, particularly PM2.5 particulate pollution. During post-harvest period, the burning in farmland was relatively c...
  อ่านเพิ่ม
 • องค์กรแห่งความสุข คำเรียบง่ายที่อยากเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

  20 ตุลาคม 2564 | 18:06 น.

  หลายองค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร“คน”โดยเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้นนั่นคือ“ความสุข”ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ เพราะคนมีความสำคัญในการทำให้องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน...
  อ่านเพิ่ม
 • The challenge of water management in Thailand

  11 ตุลาคม 2564 | 17:26 น.

  Facing uncomfortable truths climate change, urbanisation, and water crises PAKAMAS THINPHANGA Water management is becoming increasingly complicated in Thailand thanks to surging demand and urbanisation and the problem is being compoun...
  อ่านเพิ่ม
 • ปัญหาน้ำเสียจากชุมชน แหล่งกำเนิดใหญ่ที่รอการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม

  21 กันยายน 2564 | 12:03 น.

  น้ำเป็นปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตของคนและสิ่งมีชีวิต สมัยก่อนหลายคนคงเคยเห็นแม่น้ำลำคลองใสสะอาดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการบริโภคและอุปโภคได้ แต่ในปัจจุบันคุณภาพน้ำเสื่อมลง ก่อให้เกิด น้ำเน่าเสีย มีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็น จนไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ แ...
  อ่านเพิ่มความร่วมมือของเรา