การสร้างเยาวชนไทยใส่ใจพิทักษ์มลพิษอากาศ

เสริมสร้างการเรียนรู้เยาวชนด้านการพิทักษ์มลพิษทางอากาศ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาเอกสารคู่มือ และการจัดค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1/04/2560 - 31/08/2560
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ภิญญดา เจริญสิน
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 509 | pinyada@tei.or.th