การฝึกอบรมบุคลากรภาคอุตสาหกรรม

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมแก่บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานที่เข้าข่ายต้องมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2545 และ ปี 2554 


https://www.tei.or.th/th/training_course.php

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  -
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  ภาคเอกชน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ปารมี พัฒนดุล
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 531 | paramee@tei.or.th