การจัดเก็บพลาสติกรวม (Unilever-TEI-บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด)

 • ระยะเวลาดำเนินการ:
  1 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
 • ผู้สนับสนุนโครงการ:
  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ:
  ภิญญดา เจริญสิน
 • ติดต่อสอบถาม:
  02 503 3333 ต่อ 212| pinyada@tei.or.th