22 พฤศจิกายน 2565 | 19:28 น.

Role of Global Research Council and Funding Agencies in Tackling Climate Change

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “Role of Global Research Council and Funding Agencies in Tackling Climate Change”  งานวิจัยเพื่องป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในประเทศไทย ในการประชุมนานาชาติ 2022 Global Research Council Asia Pacific Regional Meting วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.45 - 11.15 น. ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดยกระทรวง อว. Global Research Council และ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) เป็นเจ้าภาพ