3 ตุลาคม 2565 | 11:53 น.

งาน TBCSD Climate Action  “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน Low Carbon and Sustainable Business” SEASON 4 (ครั้งที่ 4)

วันนี้!!! ขอชวนทุกท่านรับชม Facebook Live 
งาน TBCSD Climate Action  “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน Low Carbon and Sustainable Business” SEASON 4 (ครั้งที่ 4)

ในครั้งนี้พบกับการเสวนาในหัวข้อ
“การยกระดับมาตราฐานขององค์กรธุรกิจไทย ไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต”
จาก กลุ่มพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มเทคโนโลยี

ทุกท่านสามารถรับชมงานดังกล่าว ผ่านทาง Facebook Live 
เพจ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - TEI และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก - องค์การมหาชน
วันที่ 3 ตุลาคม 2565  เวลา 13.30 – 16.30 น.
--------------------------------------------
#TEI #สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย