17 มิถุนายน 2565 | 18:18 น.

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมงานพิธีรับมอบโล่ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 ในประเภทอาคารสำนักงาน

16 มิถุนายน 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะตัวแทนมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมงานพิธีรับมอบโล่ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 ในประเภทอาคารสำนักงาน ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ พร้อมรับมอบเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารสำนักงานฯ มูลค่า 40,029 บาท จาก นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง 

โล่ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ปีที่ 6 เป็นรางวัลเชิดชูอาคาร ซึ่งมอบให้แก่อาคารต้นแบบที่ดีในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิด “การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศได้มาตรฐาน” ทั้งนี้งานพิธีฯ ดังกล่าวมีการมอบโล่ตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS ให้แก่อาคารประเภทต่างๆ รวมกว่า 110 อาคาร ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ