14 มิถุนายน 2565 | 10:01 น.

ร่วมงานแถลงข่าว : ผลงานและบทบาท PPP Plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย

แบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานแถลงข่าว : ผลงานและบทบาท PPP Plastics ร่วมแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.  
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 3 - 4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ