10 มิถุนายน 2565 | 18:23 น.

งาน TBCSD Climate Action หลักสูตร “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)” ครั้งที่ 1