16 ธันวาคม 2564 | 19:58 น.

ขอเชิญร่วมสัมมนา“ข้อสรุปและข้อเสนอในการจัดการขยะพลาสติกทะเล" จากการดำเนินงานโครงการ MARPLASTICCs

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM 

เพื่อนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อเสนอต่อการจัดการขยะพลาสติกทะเล ขยะบริเวณกาะ ขยะจากเครื่องมือประมง บทบาทภาคธุรกิจและชุมชน และรูปแบบความร่วมมือในการจัดการขยะพลาสติกทะเล โดย IUCN สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ที่ https://rb.gy/erh6o3