25 พฤศจิกายน 2564 | 23:42 น.

งานเสวนา"ทางออกของขยะอาหาร กับการกระตุ้นพฤติกรรมและการปรับใช้เทคโนโลยี"