19 พฤศจิกายน 2564 | 00:36 น.

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "พลิกโฉม การจัดการน้ำเสียอย่างไร...ให้สำเร็จ"

ปัญหาคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำของประเทศไทย จากอดีตถึงปัจจุบัน
การจัดการน้ำเสียของประเทศไทย ปัญหาที่เราเผชิญอยู่
มองไปข้างหน้า การจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
เวลา 09.30 
ผ่านทาง Facebook Live : กรมควบคุมมลพิษ และ Youtube Live :  PCD_CHANNEL
#เสวนาการจัดการน้ำเสีย #เสวนาสิ่งแวดล้อม #เสวนากรมควบคุมมลพิษ #TEI