19 พฤศจิกายน 2564 | 00:25 น.

ก.ล.ต. ร่วมกับ 14 องค์กร เชิญชวนเข้าร่วมเวทีระดมความร่วมมือแผนปฏิบัติการธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Governance for Sustainable Development Forum : “Forum”)

“แนวทางขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน”

ภายในงาน Good Society Summit ซึ่งเป็นการรวมตัวของภาคีและองค์กรต่างๆ เพื่อร่วมกันนำเสนอประเด็นทางสังคมที่หลากหลายพร้อมช่องทางที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมสร้างสังคมดี ในรูปแบบ Virtual Event 

ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00-12.30น.
รับชมถ่ายทอดสดได้ที่  Facebook page สำนักงาน กลต. 
และ Facebook page สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย www.facebook.com/tei.or.th

#SEC #SECThailand #SECFBLive #สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ #สำนักงานกลต #กลต #แผนปฏิบัติการธรรมาภิบาล #การพัฒนาที่ยั่งยืน #GovernanceforSustainableDevelopmentForum #TEI #สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย