11 พฤศจิกายน 2564 | 13:42 น.

ปลูกต้นไม้ ลดฝุ่นควัน PM 2.5 ภายใต้ “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น”

สยามคูโบต้า จับมือ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ลดฝุ่นควัน PM 2.5 ภายใต้ “KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น”

ทุกคนคงทราบว่าต้นไม้มีประโยชน์ ในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนหากเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้ ก็จะรู้สึกเย็นเพราะต้นไม้คายน้ำออกจากใบ ทำให้พื้นที่ใต้ต้นไม้มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิในพื้นที่กลางแจ้ง 3-5 องศาเซลเซียส  หากปลูกต้นไม้ไว้บริเวณบ้านก็จะช่วยลดอุณหภูมิรอบ ๆ บ้านได้ถึง 2-4 องศาเซลเซียส  การปลูกต้นไม้ในรั้วบ้านยังเป็นการตกแต่งบ้านให้สวยงามร่มรื่น อีกทั้ง กระบวนการสังเคราะห์แสงหรือสร้างอาหารของพืชได้ปล่อยออกซิเจนที่มีคุณค่าต่อคนเรา กรณีต้นไม้ใหญ่แต่ละต้น อย่างเช่น ต้นประดู่ป่า ต้นยางนา ต้นพระยาสัตบรรณ มีการปล่อยก๊าซออกซิเจนรองรับความต้องการของคนได้ถึง 2 คนต่อปี (ความต้องการก๊าซออกซิเจนของคน = 130,000 ลิตร/คน/ปี)

นอกจากนี้ ต้นไม้ยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งกรองสารมลพิษในอากาศ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ หรือ ฝุ่นขนาดเล็ก (PM 2.5)  เมื่อต้นไม้แต่ละต้นยังจะช่วยดักจับฝุ่น ควัน และไอพิษต่าง ๆ ได้ 1.4 กิโลกรม/ปี

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่จะได้จากการปลูกต้นไม้เพียง 1 ต้น หากปลูกรวมกันหลายๆ ต้น ก็จะเป็นสวน เป็นป่า เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ ความหลากหลายทางชีวภาพก็จะเกิดขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาลให้แก่มวลมนุษย์ ธรรมชาติ และโลกของเรา แม้ประเทศไทยเราได้รับการจัดลำดับเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพอันดับที่ 16 ของโลก ซึ่งเป็นอันดับต้นๆ แต่เราก็ต้องร่วมกันปกป้องให้คงอยู่และเพิ่มพูนให้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองต่าง ๆ เนื่องจากเมืองส่วนใหญ่ได้ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพไปมาก
ที่มา สรุปคำกล่าว ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดแล้อมไทย ในกิจกรรม ปลูกต้นไม้ลดฝุ่น PM 2.5 ภายใต้งาน KUBOTA RUN เกษตรปลอดเผา เราปลอดฝุ่น”  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564  โดยความร่วมมือระหว่าง  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร