30 กันยายน 2564 | 14:52 น.

ขอเชิญร่วมงานเสวนา Morning Talk "BCG Economy Model จุดเปลี่ยนอนาคตอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน"