24 กันยายน 2564 | 15:44 น.

เชิญรับฟัง รายการสบายสบาย ช่วงโลกสีเขียว วิทยุรัฐสภา FM87.5 ​ประเด็น​ พลังงานนิวเคลียร์​

วันอาทิตย์ที่  26 กันยายน  2564 เวลา 9:15 - 9:40 น.
เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย 
ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5


ประเด็น : พลังงานนิวเคลียร์​

โดย  คุณพรพรหม  วิกิตเศรษฐ์​  ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจาก UN Environment Programme (UNEP)  และอาจารย์ด้านการพัฒนายั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับฟังได้ที่​ : http://www.tpchannel.org/main


ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI

website : www.tei.or.th
Facebook : www.facebook.com/tei.or.th
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
YouTube : TEI​ Thailand​ https://1th.me/GmSpQ