24 กันยายน 2564 | 15:38 น.

ปธส.8 เปิดเวทีสานเสวนา Resilience Now and Then : พลิกฟื้นวิกฤต   สรรสร้างสรรพชีวิต  สู่ความยั่งยืน