10 กันยายน 2564 | 18:47 น.

เชิญรับฟัง วิทยุรัฐสภา ประเด็น​ ชวนมองปัจจัยที่จะทำให้เชื้อเพลิงไฮโดนเจนเข้ามามีบทบาททดแทนพลังงานทางเลือก

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 9:15 - 9:40 น.
เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย 
ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5


ประเด็น​ ชวนมองปัจจัยที่จะทำให้เชื้อเพลิงไฮโดนเจนเข้ามามีบทบาททดแทนพลังงานทางเลือก

โดย คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์
ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จาก UNEP และอาจารย์ด้านการพัฒนายั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 


รับฟังได้ที่​ : http://www.tpchannel.org/main


ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI

website : www.tei.or.th
Facebook : www.facebook.com/tei.or.th
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
YouTube : TEI​ Thailand​ https://1th.me/GmSpQ