10 กันยายน 2564 | 15:30 น.

เพราะเราทุกคนต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ

ชวนรับชมรับฟังเรื่องราวของมลพิษทางอากาศผ่านงานศิลปะและพบกันผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และความพยายามจากภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ และการแก้ไขปัญหา PM 2.5 

ในหัวข้อ “คืนชีวิต คิดเผื่อธรรมชาติ: ตอนที่ 2 เพราะเราทุกคนต้องการอากาศบริสุทธิ์หายใจ

รับชมได้ที่ : https://fb.watch/7WONfCMZF7