8 กันยายน 2564 | 17:59 น.

ขอเชิญร่วมงานเสวนาออนไลน์ ก้าวพอดี 2564 ฟื้นตัวอย่างมั่นคง ก้าวต่ออย่างยั่งยืน ในวันที่ 8 และ 9 กันยายน 2564


วันพุธที่ 8 กันยายน 2564
https://us02web.zoom.us/j/82467140346
Passcode: 104761
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 
https://us02web.zoom.us/j/87949447705
Passcode: 276654
และผ่านทาง Facebook live
https://www.facebook.com/DPorDesign/