6 กันยายน 2564 | 18:53 น.

เพราะเราทุกคนต้องการอากาศบริสุทธิ์สำหรับหายใจ

ชวนรับชมรับฟังเรื่องราวของมลพิษทางอากาศผ่านงานศิลปะและพบกันผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองผ่านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และความพยายามจากภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศ และการแก้ไขปัญหา PM 2.5 

ในหัวข้อ “คืนชีวิต คิดเผื่อธรรมชาติ: ตอนที่ 2 เพราะเราทุกคนต้องการอากาศบริสุทธิ์หายใจ

ในวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 15:00-16:30 น.

 


ผ่านทาง Facebook Live เพจ WarinLab : https://www.facebook.com/WarinLabContemporary  
เพจศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  : https://www.facebook.com/ghginfo
และเพจสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - TEI : https://www.facebook.com/tei.or.th


จัดโดยวารินแล็บ คอนเท็มโพรารี ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)


ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI
website : www.tei.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/tei.or.th
YouTube : https://1th.me/GmSpQ
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
Instagram : https://www.instagram.com/tei.or.th