2 กันยายน 2564 | 18:14 น.

เชิญรับฟัง  วิทยุรัฐสภา  ประเด็น​ ขยะ: ต้นทางจากเรา ปลายทางไปไหน?

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 เวลา 9:15 - 9:40 น.
เชิญรับฟัง  รายการสบายสบาย 
ช่วงโลกสีเขียว  วิทยุรัฐสภา FM87.5


ประเด็น​ ขยะ: ต้นทางจากเรา ปลายทางไปไหน?

โดย ดร.พิรียุตม์  วรรณพฤกษ์
ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


รับฟังได้ที่​ : http://www.tpchannel.org/main


ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI

website : www.tei.or.th
Facebook : www.facebook.com/tei.or.th
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
YouTube : TEI​ Thailand​ https://1th.me/GmSpQ