24 กันยายน 2563 | 15:52 น.

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เตรียมความพร้อมรอบสุดท้ายก่อนการตรวจประเมิน​สำนักงานสีเขียว​

18  กันยายน 2563  กิจกรรม Staff Meeting พบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันฯ และเตรียมความพร้อมรอบสุดท้ายก่อนการตรวจประเมิน​สำนักงานสีเขียว​โดยทีมงาน Green Office​​