17 กันยายน 2564 | 17:19 น.

คนไทยไร้ E-Waste

เรียน พนักงานสถาบันฯ ทุกท่าน

สืบเนื่องจาก TBCSD ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” ร่วมกับองค์กรสมาชิก TBCSD ในการเข้าร่วมเป็นจุด Drop Point ในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E–Waste) ภายในองค์กร จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ/แท็บเล็ต  พาวเวอร์แบงค์ แบตเตอรี่มือถือ สายชาร์จ และหูฟัง  เพื่อนำไปสู่การรวบรวมและนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องต่อไป ซึ่งขณะนี้ที่บริเวณโถงชั้น 1 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้มีการติดตั้งถัง E-Waste ในโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste” เป็นที่เรียบร้อย ในการนี้ จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ โดยท่านสามารถนำชิ้นส่วน E-waste ทั้ง 5 ประเภทดังกล่าว มาทิ้งได้ที่จุด Drop Point ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งทางโครงการฯ จะมีการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลให้รับทราบในลำดับต่อไป