12 พฤษภาคม 2565 | 17:36 น.

อาหารส่วนเกินและขยะอาหาร เรื่องใหญ่กว่าที่คิด

12 พฤษภาคม 2565 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และคณะ ให้การต้อนรับ คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช อดีต CEO ปตท. ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG สาขาพลังงานขีวภาพ และ คุณศิรินทร เมธีวัชรานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ VV Share พร้อมหารือแนวทางการลดขยะอาหารและกระจายอาหารส่วนเกินอันเกิดจากซูเปอร์มาเกต ร้านสะดวกซื้อ โรงแรมร้านอาหาร และจากบ้านเรือนซึ่งมีปริมาณมาก ขณะที่คนยากไร้บางกลุ่มมีอาหารเพียงพอ

โดยจะทำการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบและมาตรการสนับสนุนการกระจายอาหารส่วนเกิน และรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของอาหาร โดยไม่ปล่อยให้เป็นขยะอาหารที่ไร้ค้าและส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ