25 ธันวาคม 2564 | 22:56 น.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน พร้อมเติมความสุข ส่งท้ายปี

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝ่ายมลพิษ พลังงานและสิ่งแวดล้อม แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและความสนใจ กระชับความสัมพันธ์  พร้อมเติมเต็มความสุขจากแกนนำสร้างสุขในฝ่ายฯ ด้วยกิจกรรมกระจกหกด้านและ 10 วลี เสริมพลังบวก รวมทั้งได้ใช้เวลานี้พูดคุยและบอกความรู้สึกให้กับพี่ ๆ น้อง ๆ และเพื่อน ๆ เพื่อเป็นพลังบวกให้แก่กัน พร้อมรับกับการทำงานในปีหน้า