4 ตุลาคม 2564 | 18:06 น.

ของเสียจากห่วงโซ่อุปทานอาหาร